Распределба на Средства

РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВА

Пат до авторскиот надоместок

 • ДЕЛОТО СЕ ЕМИТУВА

Листи со изведени дела од радио и ТВ радиодифузери

Листата од радио и ТВ дифузерот е точна ако содржи:

 • имиња на музички дела со имиња на автори, изведувачи и начин на употреба,
 • датум, време на емитување, времетраење на секое дело и емисија доколку постои програмска шема,
 • оригинален наслов на филмот или серијата, година на продукција, име на режисерот, име на продукција, број на индивидуална епизода во случај на серија.
 • РАДИО И ТВ ДИФУЗЕРОТ ГИ ПРИЈАВУВА ЛИСТИТЕ И ПЛАЌА НАДОМЕСТ

Овој план за распределба ги воспоставува следните репартициони класи: 

Емитување и Реемитување

А. Радио емитување

 1. Национална покриеност
 2. Регионална/провинциска покриеност
 3. Локална покриеност

Б. ТВ емитување

 1. Национална покриеност
 2. Регионална/провинциска покриеност
 3. Локална покриеност
 4. Сателитско емитување

В. Реемитување

ЈАВЕН НАСТАП

А. Концерти на уметничка музика

Б. Популарни музички концерти

В. Угостителски објекти со жива музика

Г. Други манифестации

Д. Концерти на џез музика

ЈАВНА КОМУНИКАЦИЈА

А. Кина

Б. Општи манифестации

Механичка репродукција

А. Дискографија

Б. Друго

Интернет и други услуги

А. Преземи

Б. Стриминг

 1. Пренос во живо
 2. Стриминг на барање
 3. Стриминг во потесна смисла

Видете веб пренос

 1. Радио програма
 2. ТВ програма

Тука треба да стојат нашите правила!!!

Scroll to Top