Автори

Автори

Здружението за заштита на авторски музички права-ЗАМП е организација за колективно управување на авторските музички права, во согласност со ЗАПСП, Статутот и Дозволата на Министерството за култура на Република Македонија.
ЗАМП во континуитет со различна организациона поставеност функционира од 1947 год. исклучиво во областа на колективното управување на авторските музички права.

Бројките говорат

Нашата работа изразена преку броеви

0

Заштитени дела

0

Автори

0

Корисници

0

Години постоење

Scroll to Top