РИЗИКО

ОСИГУРУВАЊЕ

Биди не само осигуран!

СЕКОГАШ ТУКА ЗА ВАС

Клиентски ориентирана компанија, со тим на експерти во осигурителнoто работење

Посветеност

Постојано унапредување на соработката со секој од нашите клиенти

Доверба

Да ги зачуваме вредностите кои секој од нашите клиенти ги создава

Сигурност

Да овозможиме максимално квалитетна заштита од можни идни ризици

Зошто брокер?

• НЕЗАВИСНО СОВЕТУВАЊЕ

Брокерот работи во име и за сметка на клиентот, застапникот работи во име и за сметка на компанијата

• ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Доставуваме јасна анализа на сите добиени понуди од сите осигурителни компании, со јасна дистинкција на предности и слабости на истите

• ЦЕНА

Нудиме поквалитетно покритие, пред пониска цена / или по најдобра цена?

• БРЗИНА

Полисисте за осигурување ги доставуваме до вашето место на живеење / работа во најкус можен рок

• СИГУРНОСТ ДЕКА ИМАТЕ ВИСТИНСКО ПОКРИТИЕ

Правиме детална анализа на вклучените ризици и покритија на осигурителните компании

• СОВЕТНИК И ЗАСТАПНИК ПРЕД ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

Се бориме за брза и ефикасна реализација на оштетните побарувања

Имаме заеднички интерес.. !

Работно време

Понеделник - Петок / 8.30-16.30

Неработни денови

Викенди/Официјални празници

Контакт

Ул. Пролет бр 9А/ Приземје 1000 Скопје
Република Македонија

office@riziko.mk

389 2 31 66 222

Ризико Осигурување by

MegaByte